SalvaSat | INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZIȚIE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI de servicii de informare şi publicitate
1031
post-template-default,single,single-post,postid-1031,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,site-title-hidden,site_grid_1400,footer_responsive_adv,site-theme-ver-1.0,site-theme-asociatia salvasat,site_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZIȚIE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI de servicii de informare şi publicitate

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZIȚIE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE SERVICII DE INFORMARE ŞI PUBLICITATE

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZIȚIE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI  DE SERVICII DE INFORMARE ŞI PUBLICITATE, în cadrul proiectului „Satul de Marmură”, comuna Bunila, judeţul Hunedoara, selectat în cadrul apelului de proiecte Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul IV. Coeziunea Socială şi Teritorială, Componenta C11.Turism Și Cultură, Investiția I1 – Promovarea Celor 12 Rute Turistice / Culturale, Programul România Atractivă – Modernizarea / Reabilitarea Siturilor Turistice, Ruta satelor cu arhitectură tradiţională, prin care vor fi restaurate / reabilitate 8 obiective – gospodării tradiţionale din comuna Bunila, Ţinutului Pădurenilor.

 

Pentru fundamentarea ofertei, vă punem la dispoziţie Ghidul actualizat (https://mfe.gov.ro/au-fost-actualizate-ghidurile-aferente-componentei-c11-turism-si-cultura-investitia-i1-promovarea-celor-12-rute-turistice-culturale-modernizarea-reabilitarea-siturilor-turistice/) şi Manualul de Identitate Vizuală (https://mfe.gov.ro/mipe-publica-manualul-de-identitate-vizuala-pentru-planul-national-de-redresare-si-rezilienta/).

Obiectivul achiziției:

Se propune reabilitarea a 8 gospodării tradiţionale din satele Alun şi Bunila, păstrându-se specificul arhitectural al zonei (conf. Ghidului de arhitectura pentru încadrarea în specificul local din mediul rural – judeţul Hunedoara, elaborat de Ordinul Arhitecţilor din România), cu utilizarea materialelor şi a tehnicilor de construcţie tradiţionale.

Valoarea estimată a achiziției: 25.600 lei fără TVA.

Procedura de atribuire: achiziție directă, în conformitate cu prevederile Capitolului 5 din Îndrumarul metodologic pentru beneficiarii privați, aplicabil în derularea procedurilor de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile, aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență

Serviciile solicitate vor include, din momentul contractării, pe întreaga perioadă de implementare:

  1. Publicitate şi informare, ce derivă exclusiv din Manualul de identitate vizuală privind operațiunile finanțate din Mecanismul de Redresare și Reziliență: minim 5 comunicate de presă, concept identitate vizuală proiect;
  2. Producţie / tipărituri: 80 de afișe A2 în format tiparit, 80 de broșuri informative în format tiparit, 8 plăci permanente de informare, pe durata de implementare a proiectului, conform prevederilor  Manualului de identitate vizuală;

Toate acţiunile aferente activităţii vor fi corelate cu dezvoltarea componentei de promovare aferente apelului Componentei C11 – Turism și cultură, Investiția Investiția 1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale în cadrul PNRR şi a aplicaţiei România Atractivă.

Perioada preconizată de implementare a proiectului: martie 2022 – iunie 2026.

Data limită de depunere a ofertelor: 31.10.2022, ora 12.00. Ofertele vor fi transmise prin e-mail la adresa contact@salvasat.ro sau prin poștă la sediul asociației.

Vă rugăm să ne transmiteţi oferta dvs., pentru fiecare serviciu, conform solicitării din prezenta invitație, respectiv total achiziție, în lei fără TVA și lei inclusiv TVA, cu maxim 2 zecimale.

Criteriul utilizat pentru pentru atribuirea contractului, va fi „prețul cel mai scăzut”.  În cazul în care vor exista două oferte cu același preț, se vor solicita, prin clarificări, noi oferte financiare îmbunătățite.

În eventualitatea în care oferta dvs. va fi câștigătoare, vă aducem la cunoștință că este necesară semnarea declarațiilor prevăzute în Îndrumarul metodologic pentru beneficiarii privați, aplicabil în derularea procedurilor de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile, aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență, atașat prezentei invitații, și transmiterea documentelor de calificare. De asemenea, vă punem la dispoziție, spre consultare, modelul contractului de servicii agreat.

Solicitările de clarificări vor fi transmise prin e-mail la adresa contact@salvasat.ro.

 Model contract pub

 Indrumar-metodologic-20.09.2022